среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachety te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, lekkiej obróbce i względnie atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najprościej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie obrabia, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przesyła do miejsca budowy ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak sklejony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Prócz substancji zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień skał na plot z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtenczas przeróżne tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak sporych złóż kroi się największe bloki, stosowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy wolno także ciąć na sześciany o symetrycznych kształtach, używane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno też je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nierównych obrysów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z PCV wykorzystuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować polecane na ogrodzenie PCVMońka na plot i bramę ze sztachetek. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru parku i naszych upodobań kształt kamiennych tafli może być wieloraki – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet konstruuje się z kamieni przeróżnego konturu, zestawionych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z fragmentów o nierównych konturach, powinno się je adekwatnie zestawiać tzn. tak, żeby postać każdego kolejnego integrował się z poprzedzającym. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szpary w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają też mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać brud z powierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, żeby kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий