среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ploty plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Balaski plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z PCV na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane plotki z PCV na plot i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий